Korisnik:
Šifra:
 
Korpa

Korpa | 0 RSD

Upper line
Kategorije Dečije sobice Pogledajte kataloge Prva kupovina
Savetovaliste

Homeopatija

STA JE HOMEOPATIJA?  Medicinska nauka i filozofija  koja postoji više od 2 veka,a eiji koreni datiraju od lekara stare Greke.Utemeljitelj  je nemaeki lekar

Samuel Haneman(1755-1843).

OSNOVNI ZAKONI HOMEOPATIJE:Neka se  slieno leei  slienim.Lek koji kod zdravih osoba izaziva simptome, kod bolesnih ae izleeiti te iste simptome(zakon slienosti).

Lekovi se daju u nematerjalnim dozama, tj. razblažuju se  i potenciraju , tako da je

nosilac lekovitog dejstva energija. Daje se samo jedan lek, u najmanoj dozi i prati reakcija  organizma.U homeopatiji možemo pratiti i tok izleeenja(što nije  slueaj u klasienoj medicini) na osnovu siptoma koje nam organizam daje(vraaaju se stari simptomi,bolest se pomera prema manje važnim organima itd).

Homeopatija podstiee naše uro?ene odbrambene mehanizme  da se “trgnu”, da rade bolje , radi oeuvanja našeg zdravlja.Prevedeno jezikom današnjeg eoveka , homeopatija je nauka  koja uzima  celokupnost simptoma jedne osobe pri leeenju, tj.homeopata  ae uzeti u obzir sve vaše tegobe, bilo koje prirode bile(kardiološke,

hiruške, reumatološke, infektivne, oene, psihijatrijske itd).Homeopata  na osnovu

iscrpnog razgovora (samo razgovora)  pronalazi  lek  za  svaku osobu pojedinaeno.

Lek  u tom momentu “pripada”samo toj osobi, i ne bi pomogao  drugoj osobi sa

slienim tegobama JER SU TO POTPUNO DVE  RAZLIEITE  PRIRODE.

KAKVA JE PRIRODA LEKOVA?  Lekovi se dobijaju  iz prirode.Sve što se nalazi

u prirodi može leeiti i biti lek.Lekovi su biljnog, mineralnog i  životinjskog porekla.

To su sasvim neškodljive supstance, mogu se bez bojazni dati i  novoro?eneetu i  daju se u minimaloj dozi, najeešae u samo jednoj . Lekovi se ispituju na zdravim osobama (što nije slueaj u klasienoj medicini) i proizvode po taeno utvr?enom pravilu  još od Hanemanovog doba. Lekovi su  znatno jeftiniji od klasienih lekova, te je to jedan od razloga zašto farmaceutska industrija ne želi  procvat homeopatije.

 

RASPROSTRANJENOST HOMEOPATSKOG  NAEINA LEEENJA:

U  veaini  evropskih  zemalja (Engleskoj, Francuskoj, Nemaekoj, Rusuji, Italiji, Grekoj), kao i u Južnoj  Americi, Indiji  i dr, to je  medicinska nauka koja se  uporedo i ravnopravno  primenjuje sa klasienom medicinom. Našim  zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2006.god,  homeopatija je izjednaeena sa klasienom medicinom.

 

PREDNOSTI HOMEOPATIJE:

To je individualan, neškodljiv, konforan i jeftin naein leeenja.

Vrlo se dobri rezultati postižu u leeenju dece.

U  veaini slueajeva daje se samo jedna doza leka , u akutnim  i  više doza , dok ne nastupi poboljšanje. Tada se prekida uzimanje homeopatskog leka, jer je organizam potaknut  i  da upotrebi svoje savršene mehanizme za oeuvanje zdravlja.

Homeopatski lek može napraviti znaeajan preokret  neeijeg života, bolesti, što se  ne može sa sigurnošau reai  za uobieajene naeine leeenja.

Svaki homeopata ae Vas  vrlo pažljivo saslušati , pregledati Vašu medicinsku dokumentaciju, obraditi  Vaš slueaj  i dati lek  samo  za Vas.

 

RAZMISLITE I VI, DA LI BI HOMEOPATIJA MOGLA BITI I VAŠ NAEIN  LEEENJA ???

Dr  Slavica Veselinovic, pedijatar, homeopata, Poliklinika" Trifunovic", ul. "Brace Ribnikara" 48, Beograd, tel.011 - 243 72 07,  243 50 61, mob.tel 063 7461 025, email: lavica.ves@gmail.com

Bottom line